Norges Kampsportforbund Norges idrettsforbund Mudo Nordstrand

07.03.2016 - 18:44:18

Protokoll fra årsmøtet 2016

Lørdag 13. februar, kl. 14:00 ble årsmøte/generalforsamling holdt for Oslo Sipalki Klubb i Solberglia 9, 3058 Solbergmoen (privat adresse).

Møtet ble holdt etter klubbens lovnorm, og protokoll fra møtet kan dere laste ned ved å klikke her.


Fullstending og signert protokoll fra årsmøtet 2016 er tilgjengelig her: http://sipalki.no/media/dokumenter/aarsmoeter/2016/protokoll_fra_aarsmoete_feb2016.pdf. Protokollen bør leses i sammenheng med tidligere utstedt saksliste, tilgjengelig her: http://sipalki.no/media/dokumenter/aarsmoeter/2016/inkalling_og_saksliste_aarsmoete_feb2016.pdf.


Behandlede saker

3.1 Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016. Endringer i vår lovnorm ble godkjent etter krav fra idrettstinget, Norges idrettsforbund. Godkjent lovnorm er tilgjengelig her: http://sipalki.no/media/dokumenter/vedtekter/lovnorm-for-oslo_spk_15.10.2015.docx. Lovnormen ble godkjent av Oslo Idrettskrets den 22. februar 2016.02.22.

3.2 Utmelding av Norges Kampsportforbund. Vi forblir i Norges Kampsportforbund inntil videre og skal se på andre alternativer frem til ekstraordinært årsmøte 12. juni 2016. Da tar vi endelig beslutning. Alle er enige om at arbeidsmengden påkrevd fra NKF, OIK, og NIF er for stor for vår lille klubb. Vi er nødt til å finne noe alternativ.


Nytt styre:

Styreleder Elvir Duric
Nestleder Adem Dzuvic
Styremedlem Hugo Anibal Garcia Gonzalez
Varamedlem Daniel ChuNy valgkomité:

Leder Stig Magnus Halvorsen
Medlem Hugo Anibal Garcia Gonzalez
Medlem Adem Dzuvic
Varamedlem Daniel ChuAnsvarlige for politi-attester

Hovedansvarlig Adem Dzuvic
Vara-ansvarlig Daniel ChuRevisorer

Revisor Stig Magnus Halvorsen
Revisor Rosa Mariaca Belseth (ekstern)

­Nyttige orientalske middagsretter