Norges Kampsportforbund Norges idrettsforbund Mudo Nordstrand

16.02.2015 - 19:34:36

Protokoll fra årsmøtet 2015

Onsdag 11. februar, kl. 19:00 ble årsmøte/generalforsamling holdt for Oslo Sipalki Klubb i Turnhallen i Hokksund (Loesmoen). Generalforsamlingen ble avholdt etter en meget god og intens trening.

Møtet ble holdt etter klubbens lovnorm, og protokoll fra møtet kan dere laste ned ved å klikke her.


Fullstending og signert protokoll fra årsmøtet 2015 er tilgjengelig her: http://sipalki.no/media/dokumenter/aarsmoeter/2015/protokoll_fra_aarsmoete_feb2015.pdf. Protokollen bør leses i sammenheng med tidligere utstedt saksliste, tilgjengelig her: http://sipalki.no/media/dokumenter/aarsmoeter/2015/inkalling_og_saksliste_aarsmoete_feb2015.pdf.

Revisors beretning ble signert av siste revisor og er nå tilgjengelig her: http://sipalki.no/media/dokumenter/aarsmoeter/2015/revisors_beretning_oppdatert.pdf.


Behandlede saker

3.1 Forslag om endring av medlemskontingent. Vi innfører en årlig medlemsavgift på 50 kr i tillegg til treningsavgift. Medlemsavgiften skal betales sammen med forsikring og medlemskap i NKF. Dette er en en symbolsk sum per deltaker for å styrke klubbens økonomi. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3.2 Klubbens arbeidsfordeling må endres. Daværende styreleder var lei av den skeive arbeidsfordelingen i styret, og ønsket at flere skulle bidra mer til det frivillige arbeidet bak administrasjon, drift, og markedsføring av klubben. Alle var enige om at arbeidsfordelingen måtte endres, og vi delte oss inn i de følgende arbeidsområdene:

Administrasjon og kommunikasjon Daniel Chu (som en del av styreledervervet)
Medlemsansvarlig Richard L. Bunæs
Regnskapsføring Maria Nordbø Baugstø
Økonomi Stig Magnus Halvorsen
Markedsføring Stig Magnus Halvorsen
Graderinger Elvir DuricNytt styre:

Styreleder Daniel Chu
Nestleder Kjetil Slåttsveen Borgan
Styremedlem Stig Magnus Halvorsen
Varamedlem Adem DzuvicNy valgkomité:

Styreleder Elvir Duric
Medlem Hugo Anibal Garcia Gonzalez
Styremedlem Maria Nordbø Baugstø
Varamedlem Adem DzuvicAnsvarlige for politi-attester

Hovedansvarlig Adem Dzuvic
Vara-ansvarlig Elvir DuricRevisorer

I år har vi vært heldige og fått to eksterne frivillige revisorer. Førstnevnte var avtalt på forhånd av møtet, mens den andre var møtedeltaker.

Revisor Ivar Skoglunn
Revisor Rosa Mariaca Belseth

­Nyttige orientalske middagsretter