Norges Kampsportforbund Norges idrettsforbund Mudo Nordstrand

Historie

Sipalki er en flere tusen år gammel kampkunst som oppstod for over 4300 år siden. For over 4000 år siden reiste to store mongolske stammer i to forskjellige retninger i Asia. Den ene reiste nordover og den andre reiste mot sør.

En av disse stammene (kalt «Ural Altai»), okkuperte en halvøy som i dag er kjent som Korea. Denne krigerske stammen hadde meg seg forskjellige kampteknikker som innholdt flere teknikker med og uten våpen. Disse teknikkene ble grunnlaget for Sipalki.

Inntil år 1552 besto sipalki av 56 teknikker. I det samme året bestemte den koreanske keiseren at teknikkene skulle begrenses til 18, derav navnet Sipalki. Som betyr Si=10, pal=8, ki=teknikker, de 18 teknikker. Det opprinnelige navnet var «Soo Baek Gi» eller «Sib Fal Gi».

I 1908 ble Korea invadert av Japan, da ble alle former for kampsport forbudt inntil 1945. Det ble også forbudt under tidsrommet 1950-53, da Nord-Korea var i krig mot Sør-Korea. Dermed ble kampteknikkene bevart hemmelig. De ble trent i familiedynastier, fra far til sønn i flere generasjoner. Da kampsport ble tillat igjen var det en familie som hadde klart å bevare de 18 teknikker, dette var Yoo-familien.

I verden finnes det fem retninger innenfor Sipalki, i Norge trener vi Ion Bi Ryu (betyr Svalens hemmelige skole). Ion Bi Ryu er ledet av grandmaster Soo Nam Yoo (10-dan). Grandmaster Soo Nam Yoo ble oppvokst i Korea, men tok med seg sipalki til Sør-Amerika (Argentina) på 1970-tallet.

Sipalki kom til Norge på 90-tallet av Master Hugo Garcia (6-dan), som er en av Soo Nam Yoo sine elever. I Norge i dag er det klubber i Oslo og Drammen.

­Nyttige orientalske middagsretter